Westpreussens Wiederaufleben unter Friedrich dem Grossen

Typ: Książka Rok publikacji: 1872 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Rethwisch, Conrad
Strony: 23 Sygnatura: 34817 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie – ożywienie gospodarcze – 18 w.
  • Fryderyk II Wielki (1712 - 1786)
  • Rethwisch, Conrad (1845-1921)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.08.2018

Opis dokumentu

Publikacja, wydana w Berlinie w 1872 roku autorstwa niemieckiego historyka i nauczyciela gimnazjalnego Conrada Rethwischa (1845 - 1921). Opracowanie stanowi rys historyczno - polityczny oraz opis rozwoju i ożywienia gospodarczo-ekonomicznego Prus Zachodnich w dobie panowania Fryderyka II Wielkiego (1712 - 1786) - króla Prus w latach 1740-1786, pod którego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw Europy. Fryderyk II Wielki prowadził sprytną politykę zagraniczną i był zdolnym administratorem, doprowadzając do końca proces zamiany prowincjonalnego państwa pruskiego w europejską potęgę. Zbudował silnie scentralizowaną siatkę administracyjną, która pozwalała mu osobiście decydować o niemal każdym aspekcie życia publicznego i administracji. Rządzenie odbywało się za pomocą nakazów gabinetowych. Fryderyk był wyznawcą merkantylizmu i dbał o rozwój gospodarczy państwa. Opierał się przy tym na warstwie szlachty, którą również sobie podporządkowywał.W walce gospodarczej nie wahał się użyć niczego, co poprawiało sytuację Prus. Fryderyk II przeprowadził też reformę sądownictwa, dokonał kodyfikacji prawa oraz przyczynił się do rozwoju szkolnictwa. Za jego czasów, zgodnie z duchem oświeceniowym, zniesiono tortury, podniesiono kwalifikacje sądu. W gospodarce prowadził politykę merkantylizmu. Wprowadził wysokie cła na towary importowane i tranzytowe, wzmacniał monopol państwa w dziedzinie handlu, przemysłu i bankowości. Wierzył, że monarcha ma do spełnienia w państwie wybitną misję i dlatego najchętniej sam o wszystkim decydował. Mawiał o sobie, że jest "pierwszym sługą państwa". Bardzo chętnie przyczyniał się do rozwoju różnych dziedzin wytwórczości (m.in. jedwabnictwo), dbał o rozwój rolnictwa i gospodarkę leśną, a przede wszystkim o rozwój komunikacji. Ograniczył poddaństwo osobiste chłopów w dobrach państwowych i nawoływał szlachtę, by przestrzegała umów dzierżawnych z chłopami.