Westpreuβen und das deutsche Volk

Typ: Książka Rok publikacji: 1919 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Keyser, Erich
Illustracje: 1mapa; 1tabela Strony: 16 Sygnatura: 34509 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie - kwestia przynależności terytorialnej - 1919 rok
  • Prusy Zachodnie - kwestia przynależności terytorialnej – argumentacja niemiecka
  • Prusy Zachodnie - niemieckie dane statystyczne - 20 w.
  • Stosunki polsko-niemieckie - 20 w.
  • Keyser, Erich (1893-1968)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.10.2018

Opis dokumentu

Publikacja autorstwa Ericha Kaysera (1893-1968) – historyka, uważanego za jedną z największych indywidualności we współczesnym mu środowisku gdańskich historyków. Kilkunastostronicowe opracowanie, które autor popiera statystykami dowodzić ma praw narodu niemieckiego do terenów Prus Zachodnich. Negacji poddane zostały publikacje polskich uczonych i statystyków, które autor uważa za zawyżone i przesadzone. O tym jak naród niemiecki jest mocno zakorzeniony na tych terenach, z czego ma wynikać bezpośrednio prawo do posiadania tych ziem świadczyć mają m.in. statystki demograficzne np. struktura narodowościowa mieszkańców całej prowincji, jak i mniejszych jednostek administracyjnych (ogólna liczba mieszkańców prowincji -1700199, z czego Niemcy - 1097943) czy też dane dotyczące dzieci pochodzących z małżeństw mieszanych (według spisu ludności z 1910 roku liczba dzieci pochodzących z małżeństw mieszanych - niemiecki ojciec, polska matka wyniosła 5381, w tej grupie 3143 dzieci jako język ojczysty uznaje język niemiecki). Podobna argumentacja, którą potwierdzają przytaczane przez autora dane liczbowe dotyczy praktycznie wszystkich sfer życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego m.in. struktury zatrudnienia, własności ziemskiej, handlu, przemysłu, rolnictwa etc. Niezwykle dosadnie autor argumentuje również nierozerwalny związek szeroko pojętej gospodarki prowincji z gospodarką Rzeszy Niemieckiej. Najdobitniej o charakterze całości treść świadczy ostatnie zdanie opracowania: „Westpreuβen ist deutsch und muβ deutsch bleiben”. (Prusy Zachodnie są niemieckie i muszą pozostać niemieckie).