Westpreuβen in Wort und Bild, Streifzüge durch den heutigen Regierungsbezirk

Typ: Książka Rok publikacji: 1927 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Bayreuther, Walter
Illustracje: 99 Strony: [ 8 ]; 147; [ 5 ] Sygnatura: 34848 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie - opisy krajobrazu - 20 w.
  • Prusy Zachodnie - miejscowości i zabytki - 20 w.
  • Prusy Zachodnie – opisy przyrody – 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1927 roku w Królewcu (niem. Königsberg) autorstwa Waltera Bayreuthera powstała przy współpracy prof. Fritza Brauna (1873-1931), dr. Edwarda Carstenna (1886-1957) - nauczyciela, historyka, docenta na Akademii Pedagogicznej w Elblągu, dr. Bernharda Schmidta (1827-1947) - niemieckiego konserwatora zabytków, wieloletniego opiekuna zamku w Malborku oraz dr. Bruno Schumachera (1879-1957) - nauczyciela i historyka. Opracowanie jest swoistą wędrówką przez tereny Prus Zachodnich opisującą historię, geografię oraz piękno otaczającego krajobrazu, miejscowości, osad i zabytków. Autorzy książki prowadzą czytelnika przez tereny obecnego województwa warmińsko - mazurskiego i pomorskiego wskazując malownicze pejzaże, unikatowe miejsca i zabytki. W części pierwszej znajdujemy m.in. opisy okolic jeziora Jeziorak (niem. Geserichsee), osady w Kamieńcu (niem. Finckenstein), zamku w Szymbarku (niem. Schönberg), okolic Iławy ( niem. Deutsch Eylau), Sztumu (niem. Stuhm), Dzierzgonia (niem. Christburg) , Prabut (niem. Riesenburg), Kwidzyna (niem. Mareinwerder) czy Malborka (niem. Marienburg) z unikatowym na skalę światową zamkiem krzyżackim etc. Oddzielne rozdziały przedstawiają opisy krajobrazu okolic Kwidzyna oraz Dużych i Małych Żuław Malborskich (niem. Groβe ind Kleine Marienburger Werder). Część druga książki koncentruje się z kolei na okolicach Elbląga (niem. Elbing) prezentując opis samego miasta, Wysoczyzny Elbląskiej (niem. Elbinger Höhe) oraz okolic jeziora Drużno (niem. Drausensee). Opracowanie uzupełniają liczne fotografie obrazujące piękno zawartych w nim treści.