Wege=Reglement für Westpreuβen und die Netz=Districte

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1796 Miejsce publikacji: Marienwerder Strony: 18 s. Sygnatura: Pol.8.III.2472 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Rozporządzenia królewskie
  • Prusy Zachodnie - prawo
  • Drogi publiczne - prawo
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.02.2018

Opis dokumentu

Regulacje z dnia  4 maja 1796 r. (§ 1-22) wprowadzone przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, dotyczące stanu dróg, mostów i rowów melioracyjnych w Prusach Zachodnich i sieci dystryktów (obwodów). Przepisy określają zakres odpowiedzialności instytucjonalnej za stan dróg, mostów itp., prawa i obowiązki instytucji odpowiedzialnych, zakres i sposób  działania w tym obszarze, kwestie należytego utrzymywania, poprawiania stanu jakości i ulepszania szeroko pojętej infrastruktury drogowej.  Na końcu druku skrót „L.S” [łac. loco sigilli] - napis potwierdzający opatrzenie oryginałów pieczęciami królewskimi. Dokument zatwierdzony przez urzędników: Goldbecka, Blumenthala, Werbera, Heinitza. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.