Ważniejsze zadania zrealizowane w 1981 r. i przewidziane według rejonów działania Komitetów Osiedlowych – biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1982 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 27 Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Budżet - planowanie - 20 w.
  • Komitety Osiedlowe w Elblągu
  • Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.10.2012

Opis dokumentu

Urząd Miejski w Elblągu wydał biuletyn z realizacji ważniejszych zadań w 1981 r. oraz planami działań na rok 1982. Aneks na Sesję Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu zawiera sprawozdania i plany przewidziane dla siedmiu Komitetów Osiedlowych. W dokumencie ocenie poddano remonty sieci gazowej, renowację budynków mieszkalnych, handel, oświatę, kulturę fizyczną, inwestycje, remonty dróg i inne działania w Komitetach Osiedlowych nr 1,2,3,4,5,6,7.