Ważniejsze daty z historii zespołu budynków Szpitala Św. Ducha - kalendarium

Typ: DŻS Rok publikacji: 1992 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1, Sygnatura: DŻS - VII.12 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Obchody i uroczystości - 20 w.
  • Biuro Organizacyjne Dni Morza Elbląg '92
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.04.2020

Opis dokumentu

Władze miejskie i wojewódzkie przygotowując się do obchodów Dni Morza w 1992 roku, powołały do życia Komitet Organizacyjny Obchodów Dni Morza w Elblągu. Przygotował on obchody Dni Morza na Bulwarze Zygmunta Augusta, do działań tych zaproszono również wiele innych instytucji, w tym również Wojewódzką Bibliotekę Publiczną (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. Z dokumentacji dostępnej do wglądu wiemy, iż instytucja nasza przygotowała specjalny dokument - Harmonogram obchodów „Dni Morza” w WBP. Wynikało z niego, iż w miesiącach maju i czerwcu w budynku głównym biblioteki przy ulicy Św. Ducha odbędzie się wystawa p.t. Szpital Św. Ducha: wystawa z okazji 750 rocznicy powstania fundacji. Do tej wystawy organizowanej przez pracownika naukowego biblioteki, wówczas dr. Wiesława Długokęckiego przygotowano specjalny katalog. W związku z tym Biuro Organizacyjne Dni Morza Elbląg 92, zwróciło się pismem z dnia 28.01.1992 r. z prośbą „o bliższe wyjaśnienie poz. 2 – katalog wystawy”. Druk znajdujący się obok jest uzupełnieniem tych wyjaśnień, ponieważ w ramach katalogu, miano wydrukować specjalne kalendarium w języku angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim przedstawiające najważniejsze daty z historii zespołu budynków Szpitala Św. Ducha. Kalendarium przygotowano na formacie papieru A-3 (większym o połowę od formatu A-4).