Wasmuths Monatshefte für Baukunst, 1914

Typ: Czasopismo Miejsce publikacji: Berlin Sygnatura: 012448 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma architektoniczne niemieckie - 20 w.
  • Architektura - Niemcy - historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.02.2016

Opis dokumentu

Niemieckie czasopismo architektoniczne, wychodziło w latach 1914-1942. W roku ukazywało się średnio osiem numerów periodyku. Na tamte czasy czasopismo było bardzo bogato ilustrowane, po tekście następowało nieraz kilka całostronicowych tablic z ilustracjami i fotografiami (w tym tablice kolorowe). Pojedynczy numer czasopisma liczył na ogół około 40 stron, na zawartość składały się zwyczajowo jeden dłuższy artykuł  o objętości około 15-20 stron, kilka krótszych przyczynków (każdy po około 5 stron), kronika oraz przegląd nowości wydawniczych. W czasopiśmie dominowała architektura niemiecka, ale uwzględniano także tendencje architektoniczne w Europie i na świecie. Prezentowana była zarówno architektura tradycyjna, jak i  modernistyczna, popularna w Republice Weimarskiej, m.in. Bauhaus (łączenie sztuki i rzemiosła). Wśród stałych autorów (prezentacja swoich projektów) wymienić należy A. Karla Heinricha Brunnera, Hansa Josefa Zechlina, Wernera Hegemann'a i in. Na kartach czasopisma zachowały się znaki własnościowe magistratu elbląskiego oraz urzędu budowlanego.