Was unser Gerechtigkeit heisse: kürtzlich und einfeltiglich gantz schlecht angezeiget : wider des wesentichters Andree Osiandri

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1552 Miejsce publikacji: Wittemberg Autor:
  • Lauterwalt, Matthias
Strony: [18] K. Sygnatura: Pol.6.II.1128 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Lauterwalt, Matthias (ok.1520-1555)
  • Osiander, Andreas(1498-1552)
  • Druk teologiczny – 16 w.
  • Polemika teologiczna - 16 w.
  • Religia - rozważania - 16 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.09.2014

Opis dokumentu

Druk teologiczny – polemika z poglądami teologa i reformatora Andreasa Osiandra (1498-1552) (znany jest on także jako autor sprzecznego z intencjami Kopernika wstępu do jego dzieła O obrotach…). W 1550/51 Osiander i jego zwolennicy wywołali spór dzielący protestantów. Kontrowersja dotyczyła nauki o usprawiedliwieniu, będącej jedną z zasadniczych kwestii ewangelickiej teologii. Według Osiandra usprawiedliwienie człowieka dokonuje się poprzez wewnętrzne przyjęcie Chrystusa jako Słowa z Jego sprawiedliwością. Matthias Lauterwald (Lauterwalt) (ok. 1520-1555) – teolog, filolog i matematyk wywodzący się z Elbląga – będąc jednym z wielu oponentów Osiandra i krytykantów jego poglądów – wniósł jednak do debaty nowe elementy: według niego obawa Osiandra, iż rozumienie usprawiedliwienia w interpretacji Lutra i jego zwolenników prowadzi do zaniedbania przez człowieka wypełniania dobrych uczynków jest słabością jego teologii, jako negacja znaczenia łaski Bożej. Druk współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski) - sygn. Pol.6.II.1114- Pol.6.II.1138. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 7, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: M.5, U.5.Misc.5. Inne znaki własnościowe: IH 1553 - tłoczone na przedniej okładzinie. Usunięty ekslibris rękopiśmienny na karcie tytułowej pierwszego druku.Na karcie tytułowej rękopiśmienna zapiska: "Exinira? doctrina et ...........dno Magistro I. Hoppio suo amico charissimo auctore dono dedi..." Typ oprawy - brązowa skóra ; okładziny - deski ; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe ; mosiężne zapinki (brak zapięć) ; niewielkie deformacje ; średnie zabrudzenia ; niewielkie zacieki / zaplamienia. Uwagi : dawna sygn. - E.XXI.130. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.