Warmia i Mazury, 1957-2001

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1957-2001 Miejsce publikacji: Olsztyn Sygnatura: N. Czasopisma biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Czasopisma regionalne - 20-21 w.
  • Warmia i Mazury - periodyki naukowe
  • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.05.2016

Opis dokumentu

Regionalne czasopismo społeczno-kulturalne "Warmia i Mazury" powstało z inicjatywy Henryka Święcickiego. Tytuł zmieniał format oraz swoją częstotliwość ukazywania się, z miesięcznika w tygodnik, lub dwutygodnik i odwrotnie. W pierwszych latach istnienia zmieniał się również często skład redakcji. Oprócz dziennikarzy olsztyńskich z czasopismem współpracowali historycy, historycy sztuki, archeolodzy, dziennikarze, bibliotekarze, artyści, pisarze i poeci z regionu oraz z całej Polski, m.in. Emilia Sukertowa-Biedrawina, Zbigniew Herbert, Jan Huszcza, Jerzy Putrament, Roman Sulima-Gillow, Czesław Miłosz i in. W pierwszych latach wydawania czasopisma dominowała tematyka historyczna oraz szeroko rozumiana popularyzacja regionu. W latach 1957-1958 rotacje personalne i zmiana częstotliwości ukazywania się pisma spowodowały przewagę publicystyki. W latach sześćdziesiątych publikowano wiele utworów literackich, później tematykę wzbogacono również o zagadnienia turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze. W piśmie zawsze obecne były utwory literackie. W latach siedemdziesiątych stałym elementem pisma były wkładki artystyczne, poświęcone kulturze, literaturze i sztuce miast i regionów Polski. „Warmia i Mazury”, periodyk naukowy - odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju kultury regionu oraz integracji warmińsko-mazurskiego środowiska. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki 1957-2001 (niekompletne).