Walne Zgromadzenie Przedstawicieli 1981 rok - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1981 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 58, Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Spółdzielnie pracy - 20 w.
  • Zakładowy Dom Kultury "Pegaz" w Elblągu
  • Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego "Renoma" w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.03.2019

Opis dokumentu

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znalazł się dokument związany z działalnością Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "Renoma" w Elblągu. Jest to broszura wydrukowana w 1981 roku na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków. Podobną z 1986 roku, możemy także zobaczyć na naszych stronach Biblioteki Elbląskiej. Zgromadzenie Przedstawicieli zbierało się w zależności od konieczności, co najmniej raz w roku. Samo Zebranie miało miejsce 26 kwietnia 1980 roku i jak wynika z lektury dokumentu odbyło się w Zakładowym Domu Kultury "Pegaz" w Elblągu. Jeśli była potrzeba to takie zebranie Walne, miało miejsce tylko raz, to konkretne dotyczyło z pewnością działalności Zarządu Spółdzielni. Zarządy zobowiązane były do przedstawienia osiągniętych zysków lub straty z zaplanowanych działań za konkretny rok. W trakcie Zebrań przyjmowano sprawozdanie z działań, dzielono zyski a następnie proponowano nowy plan na następny rok działalności spółdzielni. W tym przypadku na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli przyjęto sprawozdanie Zarządu w którym poruszono takie zagadnienia jak - Działalność organizacyjną i samorządową, Sprawy pracownicze, Zaopatrzenie i gospodarkę materiałową, Produkcję oraz Wyniki Finansowe. W treści dokumentu znalazł się również protokół z tego Zgromadzenia z propozycjami podziału zysku czy Regulamin Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Pracy (miało to ułatwić proces podejmowania stosownych uchwał). Następnie przyjęto m.in. uchwały dotyczące podziału zysku, propozycji Rady Spółdzielni dokonania podziału nagród dla wyróżniającego się aktywu spółdzielczego, pozbawienia udziałów w czystej nadwyżce pracowników działających na szkodę spółdzielni ostatnia sprawa dotyczyła odmówienia przyjęcia w poczet (członków) spółdzielców dwóch kandydatów.