Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej w Dzierzgoniu - afisz

Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1962 Miejsce publikacji: Malbork Strony: 1 K. Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Spółdzielnia Mleczarska w Dzierzgoniu
  • Dzierzgoń - gospodarka - 20 w.
  • Dzierzgoń - rolnictwo - 20 w.
  • mleczarstwo - 20 w.
  • spółdzielczość - 20 w.
  • Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.09.2013

Opis dokumentu

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Dzierzgoniu zorganizował Walne Zgromadzenie swoich członków, z tej okazji wydrukowano afisz informujący o tym wydarzeniu. Afisz ten znajduje się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Zgromadzenie miało miejsce 25.03.1962 roku o godzinie 10.00 w auli Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Na afiszu przedstawiono cały porządek obrad liczący 14 punktów i zawierający wszystkie procedury formalne walnego zebrania członków spółdzielni. Ponadto w punkcie 10 podjęto uchwałę dotyczącą zbycia kiosków nabiałów, w punkcie 11 podjęto uchwałę w sprawie utrzymania świadczeń dostawców na budowę nowych i przebudowę starych zlewni oraz na ich wyposażenie a w 12 uchwalono zmiany w Statucie Spółdzielni. Pod właściwą treścią widniała informacja, że zgodnie z § 22 Statutu Spółdzielni bez względu na ilość obecnych członków uchwały obrad będą obowiązywały. Bilans Spółdzielni, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie załączniki zostały wyłożone do wglądu przez członków w lokalu Spółdzielni. A delegatom zapewniono środki transportu. Na stronie tytułowej afisza w kolorze zielonkawym znajduje się pieczęć o treści - "Egzemplarz wyłączony z użytku" a na odwrotnej pieczęć o treści - "Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Elblągu w siedzibie w Malborku".