Wald, Sumpf und Siedelungsland in Altpreussen vor der Ordenszeit

Typ: Książka Rok publikacji: 1921 Miejsce publikacji: Halle Autor:
  • Schlüter, Otto
Strony: VI, 96 Sygnatura: 34446 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy - czasy przedkrzyżackie
  • Prusowie - osadnictwo
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.02.2011

Opis dokumentu

Rozprawa traktuje o lasach, bagnach i terenach osadniczych w Starych Prusach przed przybyciem Zakonu Krzyżackiego. Celem autora było odpowiedzenie na pytanie, jak obszary te (czyli późniejsze Prusy Wschodnie, a dzisiejsze Żuławy, Powiśle, Ziemia Chełmińska, Pomorze, Warmia, Sambia i obie mierzeje) wyglądały przed przybyciem niemieckich osadników i rozpoczęciem procesu przekształcania krajobrazu. W badaniach swoich Schlüter posiłkuje się m. in. nazewnictwem miejscowym, znaleziskami archeologicznymi i najdawniejszymi dokumentami.