W wykonaniu zaleceń ujętych pismem Ministra Kultury i Sztuki Departamentu Pracy Kultury Oświaty i Bibliotek - pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 3, Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Warszawie
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
  • Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.07.2020

Opis dokumentu

W dniu 17 marca 1967 roku kierownik Miejskiej Biblioteki w Elblągu Jerzy Kolendo napisał pismo do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku w sprawie odpowiedzi na pismo Ministra Kultury i Sztuki Departamentu Pracy Kultury Oświaty i Bibliotek z dnia 10 lutego 1967 roku dotyczącego przeprowadzenia szczegółowej analizy bibliotek), w oparciu o wskazówki ujęte załącznikiem 1 do powołanego pisma. We wstępie wyjaśnił, iż część zagadnień omówił już w piśmie z 8 lutego 1967 r. do Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej w Elblągu oraz w odpisie do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Obecnie w widocznym obok piśmie odpowiadał na ad.pkt.2 - poruszył kwestie pracy działu instrukcyjno-metodycznego (DiM), udzielającego pomocy innym placówkom Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Elblągu a także bibliotekom podległym innym instytucjom (kluby, szkoły, szpitale, zakłady pracy) jeśliby zwróciły się o udzielenie pomocy w sprawach zawodowych. Kierownicy działów w ramach swoich obowiązków, zostali oddelegowani do działów w innych dużych dobrze zorganizowanych nowoczesnych bibliotekach w celu zapoznania się z nowymi metodami pracy. Według ad.pkt.3, w poszczególnych placówkach MBP w Elblągu miały rozpocząć się także konsultacje z kołami przyjaciół bibliotek a wspomniany wyżej DiM miał przeprowadzić, wiele rozmów z wybranymi zaangażowanymi czytelnikami. Sam DiM działający w innej lokalizacji (Hetmańska 16) niż Centrala miał, przenieść się do niej, aby sprawniej funkcjonować w bibliotece. Odpowiedź na ad.pkt.4, znalazła się w wyjaśnieniach wstępnych, dwa następne punkty nie dotyczyły MBP w Elblągu. Szósty punkt a i b też nie dotyczyły, punkt 6 c dotyczył brakujących etatów (sprawa była wzmiankowana w poprzednim piśmie), punkt 6 d - brakujące środki finansowe, zmienione metody pracy w celu sprawniejszego rozdziału nabytych książek do biblioteki. W punkcie 6 e wspominano o prośbach skierowanych do czytelników by wymieniali książki w godzinach szczytu, a na dwóch oddalonych od centrum miasta, osiedlach brak było filii bibliotecznych. Dalej treść pisma wyglądała podobnie, odpowiedzi na konkretne pytania. Z oboma dokumentami możemy się zapoznać osobiście na naszych stronach internetowych. Na zakończenie Jerzy Kolendo, jeszcze raz podkreślił fakt, iż oba cytowane pisma - to z 8 lutego 1967 r. do Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej w Elblągu i to z 17 marca 1967 r. do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku w sprawie odpowiedzi na pismo Ministra Kultury i Sztuki Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek stanowią merytoryczną całość.