W sprawie przekształcenia Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 1, Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.05.2020

Opis dokumentu

Wśród dokumentów zgromadzonych w Bibliotece Elbląskiej, w Dokumentach Życia Społecznego znajdujemy wiele ważnych i wiele o mniejszej wartości dla historii całej biblioteki. Z tych najważniejszych jest odpis Zarządzenia nr 27 Wojewody Elbląskiego z dnia 21 sierpnia 1975 roku. W wyniku administracyjnej reformy kraju z 17 dotychczasowych województw, powstało 49 nowych, w tym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 działało Województwo Elbląskie z siedzibą w Elblągu. Pierwszym Wojewodą został Leszek Lorbiecki, z którego upoważnienia Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Alicja Bednarczuk zarządzeniem z dnia 21 sierpnia 1975 roku przekształciła Powiatową Bibliotekę Publiczną w Elblągu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu w jedną Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Elblągu. Załącznikiem do tego dokumentu miał być Statut nowo powstałej Biblioteki, który określał również zadania szczegółowe, oraz organizację wewnętrzną i finansową.