W sprawie krytycznej sytuacji bibliotek publicznych na wsi - Minister Kultury i Sztuki – pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1981 Miejsce publikacji: Warszawa Strony: [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie
  • Tejchma, Józef (1927-)
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.05.2020

Opis dokumentu

Jeden z dokumentów zgromadzonych w Bibliotece Elbląskiej, dotyczył funkcjonowania Wojewódzkich Bibliotek Publicznych w czasie narastającego kryzysu gospodarczego lat 80-tych. Pismo przewodnie pochodziło z dnia 12.06.1981 r. i wyszło z Departamentu Bibliotek, Domów Kultury i Działalności Społeczno-Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wówczas ministrem tego resortu był Józef Tejchma, za pomocą departamentu wysłał pismo do wszystkich dyrektorów bibliotek stopnia wojewódzkiego. W piśmie zwrócono uwagę na krytyczną sytuację bibliotek wiejskich, w tym na trudna sytuację lokalową i braki w wyposażeniu. Niewystarczające zaopatrzenie w nowości wydawnicze, dużą rozpiętość we wskaźnikach zakupu między poszczególnymi gminami, niedostatki kadrowe, trudności w zatrudnieniu kwalifikowanych pracowników (niskie płace, brak mieszkań). Coraz częstsze zamykanie bibliotek z powodu remontów, brak opału, wysyłania bibliotekarzy do innych prac, na trudności we właściwym funkcjonowaniu innych punktów bibliotecznych. W załączniku minister wysłał „Program rozwoju bibliotek na wsi w latach 1981-85”. Sugerując zobowiązanie naczelników gmin do aktywnej pomocy w realizacji postanowień programu. Proponując jednocześnie, aby realizować oraz uzupełniać do swoich warunków takie programy we własnym województwie.