Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung vom 1. December 1875 im Königreich Preussen

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1876 Miejsce publikacji: Berlin Sygnatura: 012433 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy - spis powszechny - 19 w.
  • Demografia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.02.2016

Opis dokumentu

Wyniki spisu powszechnego w Królestwie Prus, przeprowadzonego w 1875 r. W wyniku spisu okazało się, iż w Prusach zamieszkuje  42.727.360 osób, zaś gęstość zaludnienia wynosi 79 osób na km kwadratowy. Policzono mieszkańców miast oraz gmin wiejskich powyżej 2 tysięcy mieszkańców (według spisu w 1875 r. Elbląg liczył 33 572 mieszkańców, w tym 18 056 kobiet i 15 516 mężczyzn). W porównaniu do innych miast była to duża dysproporcja. Różnicę w licznie zamieszkujących Prusy mężczyzn i kobiet można wytłumaczyć zakończoną cztery lata wcześniej wojną z Francja, choć – jak zauważono we wstępie do spisu - rozbieżność ta zmalała w porównaniu do spisu powszechnego z 1871 r. (spisy powszechne przeprowadzano w Prusach w latach 1871-1910 regularnie co pięć lat). Po raz drugi w historii pruskich spisów w liczbie gospodarstw domowych ujęto nie tylko domy mieszkalne, ale także np. statki, chaty, baraki, wozy cyrkowe itp.