Vindicatio genuini sensus Ecclesiae Catholico-Ruthenae. De forma sacramenti Eucharistiae, authoritati SS. Patrum Orientalium innixa propria vero traditione ejusdem Ecclesiae Ruthenae firmata per declarationes illustrata opera ac studia [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1748 Miejsce publikacji: Lwów Autor:
  • Lubieniecki, Teodozy
Strony: [6],[22],[2], Sygnatura: Pol.8.II.335 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, pol, chu Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Lubieniecki, Teodozy (ca 1698–1751)
  • Eucharystia
  • Grekokatolicyzm
  • Prawosławie
  • Liturgia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.12.2019

Opis dokumentu

Kompilacja cytatów w języku cerkiewnosłowiańskim, polskim i po łacinie, które potwierdzają, że w Kościele grekokatolickim (w unii z Kościołem rzymskokatolickim) do konsekracji postaci eucharystycznych dochodzi konkretnie w momencie wypowiedzenia przez kapłana słów Chrystusa: „to jest ciało moje; to jest krew moja”, a nie przez całość modlitwy eucharystycznej (jak uznaje Kościół prawosławny). Przytoczone cytaty na potwierdzenie praktyki katolickiej pochodzą od Ojców Kościoła (Jan Chryzystom, Ambroży z Mediolanu, Jan Damasceński), następnie ze źródeł liturgicznych oraz z dzieł teologicznych poważanych autorytetów tradycji prawosławnej od XVI do XVIII w. (metropolita kijowski Piotr Mohyła, archimandryta Ławry Peczerskiej Innocenty Gizel, archimandryta czernichowski Joanicjusz Galatowski, metropolita riazański i muromski Stefan Jaworski). Poświadczenia uporządkowane są w trzech ekspozycjach nazywanych pierwszą mówiącą o formie Eucharystii u Ojców Kościoła, drugą o formie Eucharystii w Kościele unickim oraz trzecią udowadniającą, że właściwa tradycja eucharystyczna nigdy nie została w Kościele unickim zarzucona. Tekst zakończony grafiką przedstawiającą trójkątny monument opleciony bluszczem pomiędzy dwoma palmami.

Projekt „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN Kultura cyfrowa 2019. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.