Vertrauliche Briefe über Frankreich und Paris im Jahr 1797 Erster Bändchen

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1798 Miejsce publikacji: Zurich Autor:
  • [ Woyda, Karol Fryderyk ]
Illustracje: 1 Strony: [ 10 ]; 358 Sygnatura: 92347 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Epistolografia - 18 w.
  • Korespondencja listowa - 18 w.
  • Francja - 18 w.
  • Paryż - 18 w.
  • Woyda, Karol Fryderyk (1771-1846)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.11.2020

Opis dokumentu

Wydany anonimowo w 1798 roku w Zurychu pierwszy tomik Vertrauliche Briefe über Frankreich und Paris im Jahr 1797. Publikacja jest zbiorem 18 listów (ze Szwajcarii, Poligny, Dijon i Paryża), które pochodzą z okresu kwiecień - czerwiec 1797 roku i są adresowane do dwóch różnych anonimowych osób. Pierwszemu z odbiorców autor prezentuje interesujący obraz ówczesnego Paryża, jego osobliwości, zwyczajów i sposobu życia narodu etc. Drugiemu adresatowi autor stara się opisać i przedstawić aktualny stan polityczny Francji. Opisy uzupełniają ciekawe opisy Genewy, gdzie adresat korespondencji przebywał przed podjęciem podróży do Francji. Według niektórych źródeł niemieckojęzycznych autorem listów jest Karol Fryderyk Woyda (1771-1846) - od 1816 roku prezydent Warszawy, kalwinista i wolnomularz.