Versuch einer Geschichte Danzigs aus zuverläßigen Quellen und Handschriften […] Zweyter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1790 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Gralath, Daniel
Strony: XIV; 608; [ 2 ] Sygnatura: 92467/2 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Historia Gdańska
  • Naukowa synteza historii Gdańska 1526 -1660
  • Historia Gdańska - XVI - XVII wiek
  • Miasta w Polsce lokowane w XIII wieku
  • Gralath, Daniel (1739-1809)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.05.2021

Opis dokumentu

Versuch einer Geschichte Danzigs aus zuverläßigen Quellen und Handschriften (Próba historii Gdańska na podstawie autentycznych źródeł i rękopisów) - tom drugi (Królewiec; 1790) naukowej syntezy historii Gdańska do roku 1752 - publikacji wydanej w trzech tomach na przestrzeni 1789-1791 (t. 1-2, Królewiec, t. 3, Berlin). Autorem dokumentu jest gdański uczony, rektor Gimnazjum Akademickiego Daniel Gralath młodszy (1739-1809). Urodzony w Gdańsku, jako drugi syn Daniela Gralatha starszego (uczonego, fizyka specjalizującego się w elektrostatyce, późniejszego burmistrza Gdańska) w latach 1752-1757 był uczniem Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego Od 1759 roku studiował prawo na Uniwersytecie Albrechta Królewcu (zwyczajowo Albertyna) i tam w 1763 roku uzyskał doktorat. Od 1764 był profesorem prawa oraz historii w Gimnazjum Akademickim, w którym sprawował też funkcję inspektora internatu. W 1799 roku objął stanowisko rektora tej szkoły. Versuch einer Geschichte Danzigs… jest głównym dziełem Gralatha i pierwszą naukową syntezą historii Gdańska, która pisana była również z myślą o popularyzacji dziejów miasta wśród gdańszczan. Tom drugi jest opisem historii Gdańska od roku 1526 i ogłoszenia tzw. „Statuta Sigismundi”- statutów ogłoszonych przez króla Zygmunta I Starego 20 lipca 1526 roku, do roku 1660, w którym zawarty został, kończący potop szwedzki, traktat pokojowy pomiędzy Szwecją a Rzeczpospolitą, podpisany 3 maja 1660 roku na terenie Opactwa Cystersów w Oliwie. Poszczególne rozdziały części drugiej uzupełnione zostały szczegółową bibliografią, w podziale na źródła drukowane oraz rękopisy.