Versuch einer Geschichte Danzigs aus zuverläßigen Quellen und Handschriften […] Erster Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1789 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Gralath, Daniel
Strony: XXXVIII; 544; [ 2 ] Sygnatura: 92467/1 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Historia Gdańska
  • Naukowa synteza historii Gdańska do 1526 roku
  • Miasta w Polsce lokowane w XIII wieku
  • Gralath, Daniel (1739-1809)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.05.2021

Opis dokumentu

Versuch einer Geschichte Danzigs aus zuverläßigen Quellen und Handschriften (Próba historii Gdańska na podstawie autentycznych źródeł i rękopisów) - tom pierwszy (Królewiec; 1789) naukowej syntezy historii Gdańska do roku 1752 - publikacji wydanej w trzech tomach na przestrzeni 1789-1791 (t. 1-2, Królewiec, t. 3, Berlin). Autorem dokumentu jest gdański uczony, rektor Gimnazjum Akademickiego Daniel Gralath młodszy (1739-1809). Urodzony w Gdańsku, jako drugi syn Daniela Gralatha starszego ( uczonego, fizyka specjalizującego się w elektrostatyce, późniejszego burmistrza Gdańska) w latach 1752-1757 był uczniem Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego Od 1759 roku studiował prawo na Uniwersytecie Albrechta Królewcu (zwyczajowo Albertyna) i tam w 1763 roku uzyskał doktorat. Od 1764 był profesorem prawa oraz historii w Gimnazjum Akademickim, w którym sprawował też funkcję inspektora internatu. W 1799 roku objął stanowisko rektora tej szkoły. Versuch einer Geschichte Danzigs… jest głównym dziełem Gralatha i pierwszą naukową syntezą historii Gdańska, która pisana była również z myślą o popularyzacji dziejów miasta wśród gdańszczan. Tom pierwszy dzieła zawiera bogatą listę prenumeratorów, którą otwiera król polski Stanisław August Poniatowski. Tom pierwszy jest opisem historii Gdańska do roku 1526 i ogłoszenia tzw. „Statuta Sigismundi”- statutów ogłoszonych przez króla Zygmunta I Starego 20 lipca 1526 roku. Rozdziały części pierwszej uzupełnione zostały szczegółową bibliografią, w podziale na źródła drukowane oraz rękopisy.