Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts. Ein Sittengemählde des Menschen, des Zeitalters und des geselligen Lebens [ … ] Zweiter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1798 Miejsce publikacji: Hannover Autor:
  • Pockel, Carl Friedrich
Strony: XVI; [ 4 ]; 538 Sygnatura: 92374 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Psychologia płci
  • Charakterystyka płci żeńskiej
  • Psychologia rodzaju
  • Socjologia rodzaju
  • Pockel, Carl Friedrich (1757-1814)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.02.2021

Opis dokumentu

Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts - wydany w 1798 roku drugi tom publikacji, autorstwa Carla Friedricha Pockelsa (1757-1814) - niemieckiego pisarza filozoficznego, brunszwickiego radcy dworu, biografa księcia Karla Wilhelma Ferdynada (1735-1806), pedagoga, moralisty, autora popularnych prac psychologicznych i edukacyjnych, w tym prac z zakresu psychologii dziecka i psychologii płci. W pięcioczęściowym dziele, opublikowanym w okresie 1797-1801, w Hanowerze autor podejmuje próbę charakterystyki płci żeńskiej, jej cech psychospołecznych, żeńskich wzorców moralnych i etycznych, ról, zachowań i postaw typowych dla kobiet, z których część wynika z uwarunkowań biologicznych, część zaś jest wynikiem szeroko pojętego otoczenia społeczno-kulturalnego oraz okoliczności społeczno-historycznych. W niniejszym tomie autor poddaje rozważaniom m.in. kwestie kobiecego piękna i gracji, zachowań, poczynań , występków i dziwactw postrzeganych jako typowe dla płci żeńskiej, wyznawanych wartości, przyjaźni między kobietami, sposobu postrzegania przez kobiety ludzkiej natury i świata etc.