Verschuldung und Entschuldung des gröseren Grundbesitzes in Westpreussen

Typ: Książka Rok publikacji: 1915 Miejsce publikacji: Berlin,Stuttgart,Leipzig Autor:
  • Goeldel, Herbert
Strony: 133 Sygnatura: 34909 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Posiadłości ziemskie - Prusy Zachodnie - problematyka zadłużenia
  • Posiadłości ziemskie - Prusy Zachodnie - problematyka oddłużania
  • Posiadłości ziemskie - Prusy Zachodnie - rys historyczny
  • Goeldel, Herbert
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja, wydana w 1915 roku prezentująca problematykę zadłużenia i oddłużania wielkich posiadłości ziemskich na terenie Prus Zachodnich autorstwa doktora nauk politycznych Herberta Goeldela. W krótkim wprowadzeniu przedstawiono rys historyczny terenów Prus Zachodnich (od czasów panowania zakonu krzyżackiego do początków XX wieku) oraz charakterystykę sytuacji rolnictwa, strukturę i wielkość posiadłości ziemskich na obszarze będący przedmiotem niniejszej rozprawy. Część pierwsza to opis zadłużenia dóbr ziemskich, jego stanu, charakterystyki, rodzajów i skutków ekonomiczno – gospodarczych. Część druga koncentruje się natomiast na teoretycznej i praktycznej kwestii oddłużania majątków ziemskich, stosowanych i dostępnych form pomocy i efektów tych działań. Pozycję uzupełniają bogate dane statystyczne i informacje ekonomiczno - finansowe.