Verordnung wider das Austreiben des Viehes ohne Begleitung eines Hirten, für Ost- und Westpreußen. = Rozrządzenie przeciwko wygonowi bydła bez pastucha go pilnującego dla Prus Wschodnich i Zachodnich [...]

Typ: Książka Rok publikacji: 1803 Miejsce publikacji: Marienwerder Strony: [8], [3] s. Sygnatura: Pol.8.III.2485 biblioteka cyfrowa link Języki: ger, pol Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Rozporządzenia królewskie
  • Bydło - rozporządzenia
  • Prusy Wschodnie i Zachodnie - prawo
  • Wypasanie bydła
  • Choroby zakaźne - zapobieganie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.01.2018

Opis dokumentu

Wśród wielu rozporządzeń królewskich ukazywały się edykty, patenty, mandaty, reskrypty, przepisy, rozporządzenia do poszczególnych obszarów życia. Wszystkie dokumenty sygnowane były pieczęcią królewską (w powielanych kopiach pieczęć zastępowano skrótem „L.S”[łac. loco sigilli] - napisem potwierdzającym opatrzenie ich oryginałów pieczęciami). Ukazujące się przepisy dotyczyły m.in.: bezpieczeństwa, wojskowości, sądownictwa, rolnictwa etc. Prezentowany dokument stanowi rozporządzenie króla pruskiego dotyczące wypasania zwierząt gospodarskich. Rozporządzenie wprowadza całkowity zakaz wypasania bydła bez dozoru, bądź dozorowanego w sposób niewłaściwy. Reguluje sposób postępowania, zadośćuczynienia i wprowadza kary za niestosowanie się do przepisów lub ich łamanie. Określa również sposoby przeciwdziałania ewentualnym  szkodom i zabezpieczenia. Dokument dwujęzyczny niemiecko-polski, opublikowany do wiadomości i przestrzegania dla ogółu obywateli obowiązywał wszystkich prowincji Prus Wschodnich i Zachodnich. Dokument sygnowany przez króla w Berlinie 1 maja 1803 r., potwierdzony przez urzędników Goldbecka oraz Schröttera. Za rozporządzeniem dodano drugie krótkie oświadczenie z 3 grudnia 1803 r., potwierdzone przez służby medyczne (Collegium Medicum et Sanitatis) odnośnie zapobiegania groźnej chorobie jakim jest czerwonka. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491