Verordnung wegen näherer Bestimmung verschiedener Vorschriften der Allgemeinen Gerichts-Ordnung. De Dato Berlin, den 3ten May 1804

Typ: Książka Rok publikacji: 1804 Miejsce publikacji: Berlin Strony: 11 s. Sygnatura: Pol.8.III.2486 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Rozporządzenia królewskie
  • Prusy Wschodnie i Zachodnie - prawo
  • Sądownictwo - prawo
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.02.2018

Opis dokumentu

Rozporządzenie z dnia 3 maja 1804 r. króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, w sprawie szczegółowych przepisów i regulacji powszechnego postępowania sądowego (procedur sądowych). Rozporządzenie koryguje, ujednolica, precyzuje i uzupełnia, w pięciu odrębnych rozdziałach istniejące powszechne procedury prawne w zakresie postępowania sądowego związane m.in. z publicznym ogłaszaniem zarządzeń sądowych, kalkulowaniem kosztów postępowania upadłościowego, określaniem wartości majątku w postępowaniu upadłościowym itd. Na końcu tekstu skrót literowy „L.S” [łac. loco sigilli] - napis potwierdzający opatrzenie oryginałów pieczęciami królewskimi. Dokument zatwierdził (poniżej pieczęci) Goldbeck. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.