Verordnung wegen Bestrafung der Diebstähle und ähnlicher Verbrechen: De dato Berlin, den 26. Februar 1799

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1799 Miejsce publikacji: Berlin Strony: 12 s. Sygnatura: Pol.8.III.2476 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Prusy Wschodnie i Zachodnie - prawo
  • Rozporządzenia królewskie
  • Kradzieże
  • Prawo karne - 19 w.
  • Przestępczość
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.01.2018

Opis dokumentu

Rozporządzenie z 26 lutego 1799 roku sygnowane przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma w związku z zauważalną, wzrastającą ilością kradzieży. Dokument zapisany w paragrafach (§1-§32) reguluje i wprowadza, w zależności od popełnionego przestępstwa różnorakie kary, począwszy od wymierzania kar cielesnych w postaci chłosty, poprzez prace karne, umieszczanie w zakładzie poprawczym bądź więzieniu. Rodzaj i wysokość kary uzależniona była od rodzaju popełnionego przestępstwa, okoliczności w jakich doszło do jego popełnienia jak również częstotliwości popełnianych przestępstw. Regulacja wyróżnia przestępstwa popełniane po raz pierwszy jak również popełniane w warunkach recydywy. Oddzielne miejsce poświęca się kradzieżom dóbr publicznych, przestępstwom związanym z uszkodzeniem ciała (m.in. kradzież z rozbojem) oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych. Z uwagi na wagę wprowadzanego rozporządzenia, dla dobra ogólnego - nakazywano upublicznienie w prasie, instytucjach porządku publicznego (m.in. w jednostkach policji) i cykliczne powtarzanie treści rozporządzenia. Rozporządzenie wydano w berlińskiej oficynie Georga Deckera. Na końcu druku skrót „L.S” [łac. loco sigilli] - napis potwierdzający opatrzenie ich oryginałów pieczęciami. Dokument zatwierdzony również przez urzędnika Goldbecka. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491