Vernünftige Gedancken über die Schöpffung des Menschen theils überhaupt, theils auch insonderheit in Absicht auf das Ebenbild Gottes

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1738 Miejsce publikacji: Leipzig,Wolffenbüttel Autor:
  • Buttstett, Johann Andreas
Strony: [ 16 ]; 470 Sygnatura: 91545 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Teologia - stworzenie rodzaju ludzkiego - 18 w.
  • Rozprawa teologiczno – filozoficzna – religia – stworzenie rodzaju ludzkiego - 18 w.
  • Buttstett, Johann Andreas (1701-1765)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.04.2019

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1738 roku w Lipsku i Wolffenbüttel autorstwa niemieckiego teologa, filozofa i pedagoga Johanna Andreasa Buttstetta (1701-1765). Obszerne dzieło o stworzeniu rodzaju ludzkiego dedykowane jest Johannowi Lorenzowi von Mosheim (1693-1755), luterańskiemu duchownemu i historykowi Kościoła, który zaliczany był do wiodących historiografów swych czasów. Dokument, będący swoistą rozprawą teologiczną zawiera rozważania i refleksje autora związane z ideą stworzenia człowieka i prawd jakie Bóg wyjawił o swoim stworzeniu – o stworzeniu nie tylko świata, ale szczególnie istot ludzkich, które ukształtował. Część pierwsza opracowania koncentruje się na zagadnieniu duszy ludzkiej, jej istoty, formy etc. Istotę rozważań części drugiej stanowi natomiast stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga, przy czym nie oznacza ono fizycznego podobieństwa, ale podobieństwo uczuć i charakteru. Człowiek otrzymał wolną wolę, zdolność samodzielnego myślenia oraz zrozumienia Bożych wymagań odnośnie tego co jest dobre, a co jest złe. Stworzenie istoty ludzkiej było kulminacją procesu stworzenia, ponieważ człowiek został uczyniony na obraz i podobieństwo Boga. Spośród wszystkich widzialnych stworzeń, tylko istota ludzka jest w stanie poznać i umiłować swojego Stworzyciela. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91544 – 91545.