Vermischte Philosophische Schriften von Christoph Meiners […] Erster Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1775 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Meiners, Christoph
Strony: [ 4 ]; 300 Sygnatura: 92546/1 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Filozofia - 18 w.
  • Eseje filozoficzno - historyczne - 18 w.
  • Historia kultury
  • Historia
  • Meiners, Christoph (1747-1810)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.05.2021

Opis dokumentu

Vermischte Philosophische Schriften… ( Lipsk, 1775) - część pierwsza zbioru pism filozoficznych niemieckiego filozofa, historyka, etnografa, pisarza i profesora na uniwersytecie w Getyndze Christopha Meinersa (1747-1810). Meiners zajmował się historią porównawczą i historią kultury. Obecnie znany jest przede wszystkim ze swojego krytycznego stosunku do Immanuela Kanta (1724-1804), Mary Wollstonecraft (1759-1797) i koncepcji Oświecenia. W latach 1788-1791 współredagował antykantowskie czasopismo Philosophische Bibliothek. Ponadto od 1787 roku do sierpnia 1791 roku współwydawał czasopismo Göttingische Historische Magazin. Meiners uważał, że każda rasa ma odrębne pochodzenie. Był bardzo wczesnym praktykiem naukowego rasizmu. Badał fizyczne, umysłowe i moralne cechy każdej rasy i zbudował hierarchię rasową w oparciu o dowody, które w tamtym czasie były uważane za powszechne w kręgach naukowych i antropologicznych. Zmarł 1 maja 1810 roku Getyndze. Później stał się ulubionym intelektualnym przodkiem nazistów. Niniejsza część zawiera eseje filozoficzno - historyczne o różnorodnej tematyce. Składają się na nią rozważania dotyczące m.in.: starożytnej Grecji i jej mieszkańców za czasów Platona; dzieła Timajos (gr. Τίμαιος, Timaios) - jednego z dialogów Platona na temat natury świata fizycznego i człowieka; męskiej miłości Greków wraz z fragmentami dialogu Uczta, Sympozjon (gr. Συμπόσιον Sympósion) - jednego ze szczytowych osiągnięć literackich Platona, którego głównym tematem jest miłość; natury duszy ludzkiej ; dobrego smaku; historii Nilu; historii wyspiarskich mieszkańców Morza Południowego; życia, zwyczajów i sposobu myślenia paleoazjatyckich ludów zamieszkujących Kamczatkę - Kamczadałów etc.