Vermischte Aufsätze welche einzeln oder in Zeitschriften erschienen sind. Neu herausgegeben und verbessert von Christian Garve […] Erster Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1796 Miejsce publikacji: Breslau Autor:
  • Garve, Christian
Strony: VI; 515 Sygnatura: 93193/1 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Eseistyka - 18 w.
  • Filozofia - 18 w.
  • Eseje filozoficzno - naukowe - 18 w.
  • Niemieccy filozofowie - 18 w.
  • Garve, Christian (1742-1798)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.02.2022

Opis dokumentu

Vermischte Aufsätze welche einzeln oder in Zeitschriften erschienen sind … (Wrocław, 1796) - pierwsza z dwóch część zbioru esejów filozoficzno - naukowych o różnorodnej tematyce, wcześniej publikowanych lub wygłaszanych dla wąskiego grona odbiorców, w opracowaniu jednego z najbardziej znanych, obok Immanuela Kanta i Mosesa Mendelssohna, niemieckich filozofów i eseistów Christiana Garve (1742-1798). Zainteresowania Garve dotyczyły przede wszystkim filozofii moralności, głównie moralności praktycznej i psychologii empirycznej. Poszukiwał wiedzy użytecznej, niechętny był abstrakcyjnym spekulacjom. Inspiracje czerpał głównie od moralistów brytyjskich. Jego przekłady Adama Fergusona, Edmunda Burke'a, Alexandra Gerarda, Adama Smitha i innych brytyjskich autorów były ważne dla popularyzacji brytyjskiej filozofii moralnej i estetyki w Niemczech. Tłumaczył i komentował także moralne i polityczne dzieła Arystotelesa, Cycerona etc. Przez całe życie zajmował i fascynował go podstawowy problem dla formującej się samoświadomości obywatelskiej, czyli stosunek i wzajemne oddziaływaniem między jednostką a społeczeństwem. Także tam, gdzie wybierał sobie tematy z psychologii lub poezji, historii, prawoznawstwa lub ekonomi, jego pytania prowadziły ostatecznie do obszaru moralności. Jego cała praca była podobnie jak duch epoki pod znakiem prymatu praktycznego rozumu. W niniejszej części znajdują się m.in.: esej dotyczący charakteru chłopów i wynikających z tych cech stosunków i relacji z właścicielami ziemskimi i rządem; opracowanie dotyczące pochwały nauki; rozważania dotyczące badań nad upadkiem małych miast, związanymi z tym procesem przyczynami oraz środkami zapobiegawczymi, tłumaczenie i komentarz do mowy retorycznej, uważanego za demagoga, ateńskiego wodza i polityka Kleona, pochodzącej z księgi Tukidydesa z Aten etc.