Verhandlungen des 12. Westpreussischen Provinzial-Landtages vom 12. bis einschlieβlich den 16. März 1889

Typ: Książka Rok publikacji: 1889 Miejsce publikacji: Danzig Sygnatura: 34820 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie - sejmik prowincjonalny – obrady – 1889 rok
  • Prusy Zachodnie - sejmik prowincjonalny – dokumenty – 1889 rok
  • Prusy Zachodnie - sejmik prowincjonalny – posłowie – 1889 rok
  • Organy administracji samorządowej – Prusy – historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja zawierająca szczegółowy opis z odbywających się w okresie 12 - 16 marca 1889 roku w Gdańsku obrad prowincjonalnego sejmiku Prus Zachodnich. Dekretem królewskim z 5 czerwca 1823 roku w prowincjach pruskich powołano do życia zgromadzenia prowincjonalne pierwotnie nazwane Provinzialstände. 22 czerwca 1842 roku dekret królewski ustanowił ordynację wyborczą, zgodnie z nią połowa miejsc w sejmiku należała do szlachty, 1/3 do przedstawicieli mieszczaństwa i 1/6 dla przedstawicieli stanu chłopskiego. Sejmikowi przewodził marszałek mianowany przez króla. Kompetencje sejmiku ograniczały się do spraw związanych z drogami, melioracją, ochroną przeciwpożarową i opieką nad osobami ubogimi i niepełnosprawnymi. W zachodnich prowincjach Prus, prowadzono prace nad reformą sejmików i rozszerzono ich uprawnienia oraz wprowadzono system dotacji centralnych dla realizacji zadań poszczególnych prowincji. Przestarzała i ograniczona forma samorządności w prowincjach wschodnich wymagała reform, stąd 29 czerwca 1875 roku wydano nową regulację dotyczącą sejmików dla prowincji: Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Pomorze, Brandenburgia, Śląsk i Saksonia (Prowincja Poznańska nie została objęta reformą). Sejmikom (niem. Provinziallandtag) nadano nowe, szersze uprawnienia oraz zmieniono sposób wyboru ich członków - byli oni odtąd wybierani przez rady powiatowe i miejskie, na 6 letnią kadencję. Opracowanie zawiera szczegółowe sprawozdania z poszczególnych plenarnych sesji parlamentu, jakie odbywały się w okresie 12-16 marca 1889 roku w Gdańsku, projekty wniosków będących przedmiotem obrad, sprawozdania z działalności instytucji, których działalność podlegała kompetencjom sejmiku, sprawozdania z realizacji budżetu za okres1887/1888, projekty budżetu na rok obrachunkowy 1889/1890, imienny wykaz posłów bieżącej kadencji (1888-1893) uprawnionych do uczestniczenia w posiedzeniu, składy istniejących komisji parlamentarnych etc.