Verae et Sanae Confessionis de Præsentia corporis Christi in Coena Domini

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1562 Miejsce publikacji: Magdeburgae Autor:
  • Heshusen, Tilemann
Sygnatura: Pol.6.II.677 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Heshusen, Tilemann (1527-1588)
  • Kalwin, Jan (1509-1569)
  • Polemika religijna - 16 w.
  • Druk teologiczny - 16 w.
  • Konsubstancjacja
  • Pismo Święte
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.05.2015

Opis dokumentu

Polemika teologiczna dotycząca religijnych kontrowersji wokół tematu prawdziwej obecności (substancjonalnej) ciała Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Jej autor, teolog luterański i uczeń Filipa Melanchtona, omawia kolejno w jego opinii nieprawdziwe i niejasne twierdzenia doktryny kalwińskiej reprezentowanej przez Jana Kalwina, Pierre'a Boquina, Teodora Bezę i Wilhelma Cleinwitza. W długim wstępie Tilemann zarysowuje przedmiot dyskusji, przywołując wcześniejsze dyskusje religijne na ten temat, które miały miejsce od początku istnienia kościoła (zwłaszcza opnie ojców kościoła) oraz pokrótce przedstawia swoich adwersarzy i streszcza treść dzieła. Polemice z ich tezami poświęcone są kolejne części pisma. Dyskusję rozpoczyna od przypomnienia argumentów teologicznych przemawiających za substancjonalną obecnością Chrystusa w sakramencie Eucharystii – głównie w oparciu o fragmenty z Pisma Świętego. Następnie w ich świetle podejmuje polemikę z poszczególnymi osobami na temat kalwińskiej doktryny, w myśl której obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii ma jedynie charakter symboliczny. W zakończeniu przywołuje niejasne argumenty strony przeciwnej oraz te twierdzenia, które wprost uważa za kłamstwa. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.677-Pol.6.II.691. Format bibliograficzny: 4. Na licu starodruku: superekslibris: Abrahamus Sbasinus. Inne znaki własnościowe: No.156 Ex lib. Simon Loiss. Krawędzie przycięte - barwione. Typ oprawy (materiał) - pergamin (oprawa z japem). Obleczenie – koloru pomarańczowego. Wiązania - skórzane (brak wszystkich wiązań).  Niewielkie deformacje; blok - niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.