Valentinian der Erste oder geheime Unterredungen eines Monarchen mit seinem Thronfolger über die Religionsfreyheit der Unterthanen von Wilhelm Abraham Teller […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1791 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Teller, Wilhelm Abraham
Strony: [ 6 ]; 130 Sygnatura: 91512 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Prusy - tolerancja religijna - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - tolerancja religijna - 18 w.
  • Teller, Wilhelm Abraham (1734-1804)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.05.2019

Opis dokumentu

Drugie, uzupełnione wydanie dokumentu Valentinian der Erste oder geheime Unterredungen eines Monarchęn mit seinem Thronfolger über die Religionsfreyheit der Unterthanen, opublikowane w 1791 roku w Berlinie autorstwa Wilhelma Abrahama Tellera (1734-1804) - ewangelickiego teologa, psalmisty, profesora uniwersyteckiego, honorowego członka Preuβische Akademie der Wissenschaften, zaliczanego do grona najważniejszych teologów okresu oświecenia w Niemczech. Dokument stanowi przyczynek do dyskusji o tolerancji religijnej, prawach panujących i sprawujących władzę w kwestiach religijnych, wolności wiary i wyznania, które są według autora dokumentu podstawowym prawem ludzi. W dokumencie autor przedstawia cztery fikcyjne dialogi prowadzone pomiędzy Walentynianem I, Flavius Valentinianus (321 -375) cesarzem rzymskim w latach 364 -375 i jego następcą Gracjanem, Flavius Gratianus Augustus (359-383) - cesarzem w latach 375-383 nawiązując tym samym do postaci Fryderyka II Wielkiego (1712-1786) - króla Prus w latach 1740-1786 i jego następcy Fryderyka Wilhelma (1744-1797) - króla pruskiego od 1786 roku oraz prowadzonej przez nich polityki religijnej. Wydanie pierwsze z 1777 roku należy uznać jako apel o tolerancję religijną, natomiast wzbogacone o nowe treści wydanie z 1791 roku, biorąc pod uwagę edykt religijny Wöllnera z 1788 roku jest swoistą pochwałą dla działań Fryderyka II. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91512 – 91514.