Uwagi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w sprawie funkcjonowania bibliotek publicznych… – odpis – pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1981? Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1] Sygnatura: DŻS - XII Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura – 20 w.
  • Organizacja biblioteki – 20 w.
  • Miejski Ośrodek Kultury w Kwidzynie
  • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Braniewie
  • Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki w Elblągu
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.05.2020

Opis dokumentu

Odpis okólnika dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Alicji Bednarczuk do Naczelników miast Braniewa i Kwidzyna, Wojewódzkiej Biblioteki Publiczna (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu oraz WOK-u (Wojewódzkiego Ośrodka Kultury) w Elblągu. Notatka dotyczyła materii organizacyjnego podporządkowania MOK-om i MOKSiR-om miejskich bibliotek publicznych. Przedmiot sporu był w wielu listach krytykowany – „Obywatel Ryszard Rutkowski Naczelnik Miasta Kwidzyna”, „W związku z pismem Departamentu Prawnego Ministra Kultury i Sztuki”, „Rozwiązania organizacyjne Gminnych Ośrodków Kultury”. Tym razem władze Wydziału Kultury i Sztuki pozytywnie ustosunkowały się do tego porządku rzeczy. Pod odpisem odbito pieczęć Zastępcy Dyrektora d/s Merytorycznych WBP w Elblągu Julii Nowosad.