Upoważnienie dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do nadzoru specjalistycznego nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie województwa – druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Wojewoda Elbląski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.05.2020

Opis dokumentu

Zbiór Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej posiada materiały z początków działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. WBP w Elblągu powstała 21 sierpnia 1975 roku, w wyniku zarządzenia nr 47 z 1975 r. Wojewody Elbląskiego. Ten sam, pierwszy wojewoda elbląski, Leszek Lorbiecki zarządzeniem nr 7 z 4 września 1979 roku upoważnił dyrektora WBP w Elblągu Włodzimierza Martina do nadzoru specjalistycznego nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie województwa w tym również do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wojewody Elbląskiego. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie – „Obywatel mgr Włodzimierz Martin Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – pismo”. Dokument powoływał się na odpowiednie umocowania prawne oraz adnotację, iż upoważnienie nie obejmuje spraw zastrzeżonych do właściwości Wojewody Elbląskiego.