Union

Typ: Rękopis Rok publikacji: 1817-1836 Strony: K.90 Sygnatura: Teczka 18 - Malbork biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Ewangelicka administracja kościelna – superintendentura malborska - historia
  • Superintendentura malborska - dokumentacja, korespondencja - 19 w.
  • Superintendentura malborska - historia - dokumenty rękopiśmienne - 19 w.
  • Prusy - Kościół ewangelicki - historia 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.03.2019

Opis dokumentu

Materiały zawierają pismo króla Fryderyka Wilhelma z 27 IX 1817 roku w sprawie unii Kościoła ewangelickiego reformowanego i luterańskiego, sprawozdania superintendentów o stosunkach między wspólnotami ewangelickimi na podległym im terenie, podobne  w treści pisma proboszczów poszczególnych parafii etc. Zbiory udostępnione przez Archiwum Diecezji Elbląskiej.