Umsatz und Unkosten des ostpreuβischen Einzelhandels

Typ: Książka Rok publikacji: I poł. 20 w. Autor:
  • Olschinka und Uffhausen
Strony: 23 Sygnatura: 34816 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie – handel detaliczny – dane statystyczne – 20 w.
  • Prusy Wschodnie – ekonomia – handel – 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.09.2018

Opis dokumentu

Kilkudziesięciostronicowa publikacja prezentująca dane statystyczne dotyczące kształtowania się obrotów i kosztów (wydatków) wschodniopruskiego handlu detalicznego. Dokument opracowano i opublikowano na podstawie dostępnych i prowadzonych statystyk przez związki, stowarzyszenia i organizacje kupiecko – handlowe. Dokument wzbogacony tabelami i wykresami statystycznymi obrazuje kształtowanie się tych wielkości ekonomicznych w latach 1924-1926 w Prusach Wschodnich oraz w porównaniu do całego kraju. Dane zaprezentowano dla handlu detalicznego ogółem oraz w podziale na poszczególne branże (handel artykułami spożywczymi i specjalnymi, odzieżą, żelazem, szkłem i porcelaną orz artykułami pozostałymi). Informacje uzupełniono informacjami i danymi dotyczącymi kształtowania się siły nabywczej konsumentów i wynikającej z tego  skłonności do zakupów, wahań koniunkturalnych w poszczególnych branżach i szeroko pojętej gospodarki magazynowej.