Übersetzungen der Publikationsstelle

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1937 Miejsce publikacji: Gräfenhainichen Strony: 29 Sygnatura: 010662 biblioteka cyfrowa link Języki: cze, let, ger, pol, sla Hasła kluczowe:
  • Pruskie Tajne Archiwum Państwowe
  • Ostforschung - 20 w.
  • Instytut Śląski w Katowicach
  • Instytut Bałtycki w Gdyni
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.10.2016

Opis dokumentu

Publikacja cykliczna wydana przez Publikationstelle Berlin-Dahlem – komórkę organizacyjną Tajnego Archiwum Państwowego w Berlinie-Dahlem. Zadaniem komórki było prowadzenie tzw. „Ostforschung”, którym to terminem określano od XVIII w. multidycyplinarne badania dotyczące tzw. „wschodnich terenów” Niemiec oraz krajów Europy Środkowej. W tym celu komórka prowadziła m. in. liczne prace tłumaczeniowe. Omawiana publikacja jest wykazem tłumaczeń dokonanych przez Publikationstelle, które udostępniano zainteresowanym niemieckim urzędom, archiwom etc., wyłącznie do użytku służbowego. Wykaz obejmuje tłumaczenia polskich, czeskich, słowackich i łotewskich książek i artykułów, a także komunikatów następujących instytucji: Instytutu Śląskiego w Katowicach (ta powstała w 1934 r. społeczna organizacja zajmowała się badaniem historii Śląska, głównie pod kątem polskich praw do tych ziem) oraz Instytutu Bałtyckiego w Gdyni (instytucja powstała w 1925 r. w Toruniu, zajmowała się głównie badaniem i dokumentowaniem polskości na Pomorzu). Na karcie tytułowej i tylnej wyklejce znaki własnościowe w formie pieczęci elbląskiego przedwojennego Archiwum Miejskiego. Za spisem treści zapiski rękopiśmienne (prawdopodobnie miejsce usytuowania w archiwum wycinków prasowych z prasy państw ościennych).