Ueber Gesetzgebung und Staatenwohl [...]

Typ: Książka Rok publikacji: 1804 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Hippel, Theodor Gottlieb von
Strony: VIII; 199 Sygnatura: 91849 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Niemcy - polityka społeczna - 18 w.
  • Niemieccy pisarze - 18 w.
  • Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.02.2020

Opis dokumentu

Rozprawa moralno - polityczna wydana w 1804 roku w Berlinie o ustawodawstwie, dobrobycie państwa i realizacji celów określanych generalnie jako szczęście obywateli. Dokument jest częścią bogatej spuścizny literackiej Theodora Gottlieba von Hippel (1741-1796) - pruskiego urzędnika państwowego i pisarza epoki późnego Oświecenia. Theodor Gottlieb von Hippel był jedną z głównych postaci reprezentujących w Królewcu środowisko naukowo-artystyczne skupione wokół Immanuela Kanta (1724-1804). W okresie studiów podjął pierwsze próby twórczości literackiej, a także angażował się intensywnie w działalność w królewieckiej loży wolnomularskiej Zu den drei Kronen, której był głównym mówcą. W pruskiej administracji państwowej sprawował wysokie funkcje w urzędach państwowych i miejskich. W 1771 roku otrzymał stanowisko adwokata przy Trybunale Dworskim w Królewcu, w 1773 radcy kryminalnego a w 1780 roku stanowisko sędziego Dworskiego Trybunału Kryminalnego (Hofalsrichter und Kriminaldirektor). W tym samym roku Hippel mianowany został burmistrzem Królewca przez króla Fryderyka II, a w roku 1786, już przez króla Fryderyka Wilhelma II prezydentem tego miasta oraz otrzymał tytuł tajnego radcy. Z jego polecenia nakazano zainstalowanie na zamku królewieckim absolutnej nowinki technicznej owych czasów jaką był piorunochron. Za jego sprawą zreformowano funkcjonowanie takich służb miejskich jak straż pożarna oraz policja. W latach osiemdziesiątych XVIII wieku Hippel był aktywnym członkiem wschodniopruskiej komisji, powołanej do wypracowania nowoczesnego kodeksu prawnego, który wszedł w życie w roku 1794 jako Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (Powszechne Pruskie Prawo Krajowe). Równolegle z działalnością w administracji publicznej zajmował się twórczością literacką był m.in. twórcą traktatów moralnych i politycznych, w których objawił się m.in. jako pionierski propagator idei emancypacji kobiet. Niepowodzenie wczesnych sztuk oraz krytyczne uwagi Lessinga dotyczące komedii Der Mann nach der Uhr skłoniły młodego autora do publikowania utworów bez podawania swego nazwiska. Największy rozgłos u współczesnych uzyskała  teatrologia Lebensläufe nach aufsteigender linie nebst Beilagen A,B,C. Dwa traktaty popularnonaukowe: Über die Ehe a przede wszystkim Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber budziły wielkie zainteresowanie zarówno w momencie ukazania się jak i w okresach późniejszych. Powodem było rewolucyjne podejście autora do kwestii równouprawnienia kobiet. Swymi rozprawami Hippel wpisał się w żywy dyskurs wśród oświeconych, prowadzony w przededniu i w czasie rewolucyjnego wrzenia w Europie. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91848-91852.