Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und deren Beförderung […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1791 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Spalding, Johann Joachim
Strony: XXXII; [ 4 ]; 388 Sygnatura: 91634 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - teologia - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - teologia - znaczenie służby duszpasterskiej - 18 w.
  • Niemcy - teologia - neologia - 18 w.
  • Spalding, Johann Joachim (1714-1804)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.08.2019

Opis dokumentu

Uzupełnione, trzecie wydanie dokumentu z dziedziny teologii opublikowane w 1791 roku w Berlinie autorstwa Johanna Joachima Spaldinga (1714-1804) - niemieckiego teologa luterańskiego, filozofa, pastora, twórcę pieśni kościelnych i ważnego przedstawiciela neologii (gr. neos logos nowa nauka - nurt teologii protestanckiej nawiązujący do zasad racjonalizmu) w teologii okresu oświecenia. Tematyka opracowania zawiera rozważania dotyczące kwestii użyteczności posługi kaznodziejskiej. Służbę duszpasterską autor postrzega jako odpowiedzialną i zaangażowaną służbę moralności publicznej. Zgodnie z jego poglądami dobry duchowny, zwłaszcza kaznodzieja ma być sługą dobra publicznego, nauczycielem i wychowawcą prowadzącym do odnowy narodu a użyteczna służba duszpasterska ma na celu pogłębienie religijności wiernych, zwłaszcza ich świadomości religijnej, ma oddziaływać na rozum i uczucia słuchaczy oraz rozwijać ich moralność. Celem kaczego kaznodziei winno być zapewnienie właściwej opieki duszpasterskiej, przedstawianie idei przewodnich prawd wiary, podkreślanie etycznego znaczenia religii oraz przyjmowanie właściwej postawy oraz odpowiedzialności z nauczanie i rozwój duchowy.