Ueber die Gottheit Christi beides für Gläubige und Zweifler

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1775 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Seiler, Georg Friedrich
Strony: [ 22 ]; 356 Sygnatura: 91695 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna – teologia - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna – chrystologia – rozprawa - 18 w.
  • Teologia – chrystologia - 18 w.
  • Seiler, Georg Friedrich (1733-1807)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.11.2019

Opis dokumentu

Opublikowana w 1775 roku Lipsku rozprawa teologiczna O boskości Chrystusa dla wierzących i wątpiących. Autorem dokumentu jest Georg Friedrich Seiler (1733-1807) - niemiecki teolog i duszpasterz, profesor, wykładowca akademicki. Chrześcijaństwo wszelkich wyznań opiera się na trwałym fundamencie, którym jest wiara w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Człowieka i prawdziwego Boga. Wszystko w chrystianizmie jest ukierunkowane na osobę Chrystusa. Dlatego mówi się słusznie, że chrześcijaństwo jest chrystocentryczne. O ile historyczność osoby Chrystusa, do końca XVIII wieku nie była kwestionowana, o tyle boskość Jezusa od początku Jego publicznej działalności była często podważana, poddawana dyskusjom etc. Niniejszy dokument stanowi jedną z wielu rozpraw podejmujących ówcześnie kwestię boskości Chrystusa i prezentuje osobiste refleksje autora na temat osoby Jezusa Chrystusa w świetle wiary chrześcijańskiej.