Ueber den Umgang mit Menschen. Von Adolph Freyherrn Knigge. Zweyter Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1790 Miejsce publikacji: Hannover Autor:
  • Knigge, Adolph Franz Friedrich Ludwig
Strony: [ 16 ]; 246 Sygnatura: 93573 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Socjologia
  • Psychologia społeczna
  • Savoir-vivre
  • Relacje interpersonalne
  • Knigge, Adolph Franz Friedrich Ludwig (1752-1796)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.01.2022

Opis dokumentu

Ueber den Umgang mit Menschen; pol.O obchodzeniu się z ludźmi (Hanower, 1790) - trzecie, uzupełnione wydanie drugiej z trzech części najsłynniejszego dzieła niemieckiego pisarza i kompozytora barona Adolpha Franza Friedricha Ludwiga  Knigge (1752-1796). Nazwisko autora jest dziś w Niemczech synonimem reguł savoir-vivre'u. "Knigge" znaczy tam "podręcznik dobrego zachowania". Publikacja była i jest określana jako coś więcej niż tylko podręcznik dobrego wychowania, znajomości obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, umiejętność postępowania w życiu czy radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. W dokumencie, napisanym i wydanym po raz pierwszy w 1788 roku autor stara się przedstawić czytelnikom studium ludzkich charakterów, zalecając przy tym branie pod uwagę różnic, takich jak wykształcenie, charakter i wiek przy „obchodzeniu się z ludźmi” .W związku z tym praca autora określana jest często w literaturze jako dzieło niemal socjologiczne. W dokumencie autor postuluje m.in. by być po prostu sobą, suwerennie reagować na rzeczy niecodzienne i obce, a w podejściu do innych odrzucać sztywne konwencje, nastawiając się raczej na życzliwość, grzeczność i wyczucie,postępować w sposób intuicyjny,być przyjaznym dla siebie i innych, być empatycznym ale nie nachalnym, być wyrozumiałym, tolerancyjnym, eleganckim, ostrożnym i mądrym, w pewnej mierze również kokieteryjnym aby zapobiegać niechęci innych ludzi etc. Potomek autora baron Moritz Knigge wydał w 2004 unowocześnioną wersję dzieła przodka: Spielregeln. Wie wir miteinander umgehen sollten (pol. Reguły gry. Jak powinniśmy się ze sobą nawzajem obchodzić).