Ueber den Religionszustand in den prußischen Staaten seit der Regierung Friedrichs des Grossen. In einere Reihe von Briefen. Vierter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1779 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Ulrich, Johann Heinrich Friedrich
Strony: [ 10 ]; 446 Sygnatura: 92574/4 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Prusy - stan i kondycja religii - 18 w.
  • Antropologia religii
  • Epistolografia - 18 w.
  • Utwory literackie w formie listów - 18 w.
  • Ulrich, Johann Heinrich Friedrich (1751-1798)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.09.2021

Opis dokumentu

Ueber den Religionszustand in den prußischen Staaten seit der Regierung Friedrichs des Grossen… (Lipsk,1779) - czwarty tom anonimowo wydanej publikacji o stanie i kondycji szeroko pojętej religii w państwach pruskich od czasów panowania Fryderyka II Wielkiego (1712-1786) - króla Prus w latach 1740-1786, pod którego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Warto, w tym miejscu zaznaczyć, że Fryderyk II Wielki był agnostykiem, a o chrześcijaństwie wyrażał się z pogardą. Tolerował jednak w swoim państwie różne wyznania, będąc pierwszym królem Prus, który tak otwarcie dystansował się od spraw religii. W instrukcji wydanej na początku swych rządów podkreślał, że religia poddanych go nie interesuje i mógłby nawet przyjąć "Turków i pogan" i wybudować im świątynie ich obrządków, jeżeli przyczyniłoby się to do dobra państwa. Była to postawa wyjątkowa w ówczesnej Europie. Publikacja, opracowana w formie serii listów, jest zbiorem wiarygodnych i bezstronnych (neutralnych) obserwacji autora, dotyczących kondycji religii i sposobu jej postrzegania, w czasach mu współczesnych. Refleksje i spostrzeżenia, zebrane w niniejszym, czwartym tomie w kolejnych 23 listach z załącznikami, dotyczą m.in.: różnych aspektów sytuacji i organizacji kościoła w poszczególnych prowincjach pruskich; organizacji systemu szkolnictwa i systemu kościelnego; kondycji duchowej i poglądów członków różnych wyznań; znaczenia, organizacji i działalności instytucji kościelnych; unitarianizmu i socynianizmu w Prusach; menonitów; stanu religii żydowskiej oraz ceremonii żydowskich; wolności praktyk religijnych; szeroko pojętej praktyki religijnej etc. Autorem niniejszej publikacji jest Johann Heinrich Friedrich Ulrich (1751-1798).