Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu o Planie Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego Na 1980 Rok, Projekt - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 8 Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Budżet - planowanie - 20 w.
  • Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - 20 w.
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.05.2019

Opis dokumentu

W grudniu 1979 roku przygotowano do przegłosowania, przez lokalny samorząd terytorialny Wojewódzką Radę Narodową (WRN) w Elblągu uchwałę o Planie Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego na 1980 rok. Dokument o tej treści znajduje się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej w Dokumentach Życia Społecznego. Możemy go porównać z podobnymi materiałami lokalnymi, dotyczącymi jednak takich planów ustalanych przez Miejską Radę Narodową (MRN) miasta Elbląga na różne lata. Wystarczy wpisać w nasz Wortal sekwencji słów - "Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu". W tym przypadku wyjątkowo nie jest to druk ale ładnie oprawiona broszura. Na okładce dokumentu dotyczącego planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa zabrakło informacji zawartej w środku nad tekstem, że jest to tylko projekt uchwały. Projekt zawierał preambułę na jakiej podstawie powstała oraz 6 paragrafów z wytycznymi do jej realizacji. Paragraf pierwszy opisywał cele, które chciano osiągnąć, drugi dotyczył zadań i środków planu społeczno-gospodarczego rozwoju. Trzeci najbardziej rozbudowany, opisywał proporcje procentowe i kwotowe wyznaczonych celów gospodarczych oraz w niektórych przypadkach środki na te cele. Trzy ostatnie paragrafy, dotyczyły stałych pozycji uchwał podejmowanych przez lokalny samorząd - po pierwsze zobowiązania władz administracyjnych do zapewnienia pełnej realizacji planowanych zadań (w tym wypadku Wojewody Elbląskiego). Po drugie - zobowiązania wyznaczonych komisji samorządu do kontroli realizacji zadań ustalonych w planach (w tym wypadku Komisji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu). Po trzecie daty w której uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą (tym razem jest to 01.01.1980 rok). Odpowiedzialnym za wystawiony dokument był Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Antoni Połowniak.