Uchwała Rady Ministrów w sprawie rozwoju i modernizacji Elbląga do roku 1975 i założeń na lata dalsze - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1972 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 22 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Inwestycje - 20 w.
  • Komitet Miasta i Powiatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.08.2017

Opis dokumentu

Komitet Miasta i Powiatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elblągu (KMiP PZPR) wydrukował materiały z plenarnego posiedzenia KMiP PZPR z dnia 21 lutego 1972 roku - " Uchwała Rady Ministrów w sprawie rozwoju i modernizacji Elbląga do roku 1975 i założeń na lata dalsze".  Zanim utworzono województwo elbląskie w 1975 roku a wraz z nim Komitet Wojewódzki PZPR, funkcjonował w Elblągu Komitet Miasta i Powiatu PZPR w województwie gdańskim. Opracowanie przeznaczone było do użytku wewnętrznego z okazji podjęcia Uchwały Rady Ministrów PRL (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej)  z dniu 8 lutego 1972 roku w sprawie rozwoju i modernizacji Elbląga ... . Druk składał się z 3 części - treści wystąpienia I Sekretarza KMiP PZPR tow. (towarzysza) Bolesława Smagały na Plenum KMiP PZPR w Elblągu z okazji ogłoszenia Uchwały Rady Ministrów. Uchwały Plenum KMiP PZPR z dnia 21 lutego 1972 roku, zobowiązującej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu (PMRN) do opracowania w wyznaczonym terminie harmonogramu realizacji uchwały. Trzecia część dotyczyła pełnej treści Uchwały Rady Ministrów w sprawie rozwoju ... . Do uchwały dołączono również załącznik nr 1 w formie tabelarycznej w której znalazł się wyszczególniony program inwestycyjny do 1975 roku w Elblągu zaproponowany przez poszczególne ministerstwa. W tabeli przedstawiono bardzo wiele projektów, ich wartość kosztorysową, zaangażowane nakłady do 1975 i po 1975 roku. M.in. wśród projektów znalazły się rozbudowa Zakładów Mechanicznych "Zamech", budowa 473 mieszkań na terenie miasta, budowa obwodnicy kolejowej czy rozbudowa Elbląskich Zakładów Napraw Samochodowych mieszczących się przy ulicy Dojazdowej 4.