Uchwała nr ... MRN w Elblągu z dnia 28 czerwca 1983 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju budownictwa indywidualnego na terenie miasta Elbląga w latach 1983-1985 - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1983 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 2, Sygnatura: DŻS – VI.19 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka mieszkaniowa - 20 w.
  • Miejska Rada Narodowa - 20 w.
  • Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.03.2019

Opis dokumentu

Miejska Rada Narodowa (MRN) w Elblągu 28 czerwca 1983 roku podjęła uchwałę dotyczącą rozwoju budownictwa indywidualnego na terenie miasta Elbląga. W paragrafie pierwszym zatwierdzono kierunki rozwoju budownictwa indywidualnego na lata 1983-1985 na podstawie przyjętego programu. Założenia tego projektu zatytułowanego - "Program rozwoju budownictwa indywidualnego w Elblągu w latach 1983-1985" są do wglądu na naszych stronach internetowych. W paragrafie drugim zobowiązano Prezydenta miasta Elbląga o wystąpienie do władz nadrzędnych o zapewnienie środków finansowych na fundusz mieszkaniowy, podjęcia działań o pełne wykorzystanie terenów pod to budownictwo, leżących w granicach miasta lub pozyskanie ich na terenie przyległym do granic miasta. Wreszcie zorganizowanie poradnictwa dla osób fizycznych i prawnych w zakresie budownictwa indywidualnego. W paragrafie trzecim zobowiązano Prezydium MRN do wystąpienia do Wojewódzkiej Rady Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia wsparcia finansowego na rzecz funduszu mieszkaniowego oraz zabezpieczenie materiałowego na budownictwo indywidualne. W paragrafie czwartym MRN zwróciła się do dyrekcji i samorządów pracowniczych o udzielenie pomocy technicznej i finansowej istniejącym lub powstającym zrzeszeniom budowy domków a także pracownikom budującym indywidualnie. W dwóch kolejnych punktach uchwały zobowiązano Komisję Rozwoju Gospodarczego i zagospodarowania Przestrzennego do śledzenia realizacji tych postanowień a Prezydenta miasta Elbląga do złożenia sprawozdania z realizacji uchwały w 2 kwartale 1986 roku. W paragrafie siódmym zaznaczono, iż uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pod tekstem podpisał się ówczesny Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej - Jan Obrzut.