Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z 03.1981 r. w Sprawie Ustalenia Planu Pracy Miejskiej Rady Narodowej na Rok 1981

Typ: DŻS Rok publikacji: 1981 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 5, Sygnatura: DŻS - VIII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Miejska Rada Narodowa w Elblągu - 20 w.
  • Miejska Rada Narodowa w Elblągu - planowanie
  • Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.01.2013

Opis dokumentu

Urząd Miejski w Elblągu wydał w 1981 r. druk - Uchwała Nr .... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z 03.1981 r. w sprawie ustalenia planu pracy Miejskiej Rady Narodowej (MRN) na rok 1981. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych MRN uchwaliła tematykę 5 sesji MRN mających się odbyć w określonych terminach od miesiąca marca. W dokumencie zobowiązuje się - Prezydenta Miasta Elbląga do zapewnienia opracowania i złożenia odpowiednich materiałów na sesję w terminach określonych w harmonogramach prac przygotowawczych do sesji MRN. A Komisje Miejskiej Rady do przeprowadzenia badań i analiz zagadnień zaplanowanych do rozpatrzenia na sesjach MRN, także do wykorzystywania w swojej pracy wyników kontroli resortowych oraz organów kontroli państwowej. W dokumencie wymieniono przy tym zagadnienia szczególnie istotne, do których Komisje powinny się dobrze przygotować. Radnych MRN zobowiązano do udziału w spotkaniach z wyborcami, zasięganiu opinii społeczeństwa w sprawach stanowiących tematykę sesji MRN oraz włączanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań uchwalonych przez Radę. Dokument zobowiązywał też Prezydium MRN do przygotowania sesji MRN, uwzględnienia w swej działalności tematyki wynikającej z tego planu pracy oraz działalności i zapewnienie pomocy samorządom mieszkańców przez Prezydenta miasta. Do koordynowania działalności Komisji MRN i ustalenia wytycznych do pracy Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej. Ponadto Prezydium zobowiązane zostaje do złożenia Radzie za okres roczny informacji o swojej działalności. W końcowej części dokumentu Prezydium upoważnia do wprowadzenia zmian w ustalonej tematyce sesji pod warunkiem, iż są one podyktowane aktualnymi potrzebami krajowymi i lokalnymi. Uchwała miała wejść w życie zgodnie z dniem jej podjęcia. Pod dokumentem wydrukowano imię i nazwisko długoletniego Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu Medarda Riefa. To jeszcze jeden dokument o nazwie "Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z .....r. w Sprawie Ustalenia Planu Pracy Miejskiej Rady Narodowej na Rok ....." z pośród kilku innych, które można przejrzeć a znajdujących się w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej.