Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w Sprawie Oceny Funkcjonowania Przedsiębiorstw i Placówek Handlowych za 1982 r.

Typ: DŻS Rok publikacji: 1983 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 3, Sygnatura: DŻS - VI.9 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - handel - 20 w.
  • Handel i Gastronomia - 20 w.
  • Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
  • Miejska Rada Narodowa w Elblągu - 20 w.
  • Komisja Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Leśnictwa w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.06.2013

Opis dokumentu

Urząd Miejski w Elblągu wydał w 1983 r. druk - "Uchwała Nr .... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia ....... w sprawie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw i placówek handlowych za 1982 r. Informował on, że na podstawie art.4 ustawy z dnia 25.01.1958 o radach narodowych, Miejska Rada Narodowa po wysłuchaniu opinii Komisji Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Leśnictwa uchwaliła przyjęcie do wiadomości ocenę funkcjonowania przedsiębiorstw i placówek handlowych za 1982 r. Zalecała podejmowanie dalszych działań w pozyskiwaniu masy towarowej, szczególnie w grupie artykułów przemysłowych najlepiej towarów poza rozdzielnikiem lub za pomocą umów zawartych na giełdach. Proponowała przeznaczanie nie wykorzystywanych w pełni placówek handlowych w sklepy specjalistyczne np. w sklepy muzyczne czy szewskie lub w sklepy przyfabryczne. Prowadzenie systematycznego szkolenia wewnątrzzakładowego w zakresie kultury obsługi klienta, popartego konkursami na najlepszego sprzedawcę, kelnera czy sklepu. Sugerowano dalsze zmiany w zakresie poprawy estetyzacji, czystości, wystroju, ekspozycji towarów a także informacji dla klienta. Jednocześnie zobowiązano Prezydenta Miasta do zwiększenia nadzoru nad wykorzystaniem placówek handlowych ewentualnie przekazaniem ich innym użytkownikom w przypadku niewłaściwego wykorzystywania. Zobowiązano go też, do wystąpienia do Wojewody Elbląskiego o spowodowanie umieszczenia w planach rozwoju przedsiębiorstw handlowych i organizacji spółdzielczych budowę zaplecz magazynowych oraz przechowalni warzyw i owoców. Również uwzględnienia w bieżącej działalności innych wniosków wynikających z dyskusji i stanowiska Komisji Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Leśnictwa nie ujętych w tej uchwale. Prezydent musiał przy tym, złożyć informację o realizacji tej uchwały w II kwartale 1984 r. a Komisja Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Leśnictwa miała kontrolować bieżącą realizację postanowień Uchwały. Wyniki tej kontroli opisuje inny dokument ze zbiorow Biblioteki Elbląskiej. Uchwała miała wejść w życie zgodnie z dniem jej podjęcia.