Uber den Charakter der Bauern und ihr Verhältniβ gegen die Gutsherrn und gegen die Regierung. Drey Vorlesungen in der Schlesischen Oekonomischen Gesellschaft gehalten von Christian Garve

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1786 Miejsce publikacji: Breslau Autor:
  • Garve, Christian
Strony: 208 Sygnatura: Pol.8.II.1784 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk – 18 w.
  • Sytuacja ludności chłopskiej – 18 w.
  • Filozofia moralności – 18 w.
  • Garve, Christian (1742-1798)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.05.2018

Opis dokumentu

Cykl wykładów wygłoszonych w Śląskim Towarzystwie Ekonomicznym we Wrocławiu, których problematyka dotyczy charakterystyki stanu chłopskiego i ich stosunku do właścicieli ziemskich i władzy. Autorem opracowania jest Christian Garve (1742-1798), śląski pisarz filozoficzny piszący w języku niemieckim, uważany obok Immanuela Kanta i Mosera Mendelssohna za jednego z najwybitniejszych filozofów okresu późnego oświecenia. Domeną szczególnego zainteresowania Garvego stała się filozofia moralności. Szczególnie przez całe życie zajmował się podstawowym problemem dla formującej się samoświadomości obywatelskiej, czyli stosunkiem i wzajemnym oddziaływaniem między jednostką a społeczeństwem. Tematyka prezentowanych wykładów koncentruje się na opisie chłopstwa, charakteryzującego się statusem najniższej warstwy ludności, najmniej wykształconej, a zarazem najbardziej pogardzanej i negatywnego stosunku przedstawicieli tego stanu do właścicieli ziemskich i władz zwierzchnich. Autor powołując się na własne obserwacje, spostrzeżenia, podróże po Śląsku i przyległych niemieckich prowincjach wskazuje m.in. okoliczność i przyczyny ogólnej niechęci i nieufności, czynniki charakterologiczne, wady i przywary cechujące według autora tą warstwę społeczną czy utrwalonego sposobu zachowania w środowisku życia. Dokonuje wielu porównań m.in. do narodu żydowskiego, wskazuje warunki życia stanu chłopskiego. Przedstawia również sposób odbierania i traktowania ludności wiejskiej przez przedstawicieli wyższych stanów etc.