Trasy turystyczne województwa elbląskiego - maszynopis

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 18, [1] Sygnatura: DŻS - II.8 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Turystyka - informator - 20 w.
  • Krajoznawstwo - informator - 20 w.
  • Województwo elbląskie - informator
  • Domy wycieczkowe - informator - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.11.2012

Opis dokumentu

Wojewódzki Ośrodek Kultury (WOK) w roku 1978 wydał zeszyt adresowany do służb pracowniczych zakładów pracy mogących w praktyce wykorzystać te informacje. Wydawca miał przygotować cykl tematów ułatwiających zagospodarowanie "narastającego czasu wolnego załóg pracowniczych". Pretekstem do podjęcia tematu przez WOK było seminarium zorganizowane 04.05.1978 r. przez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Funkcjonowanie pracowników w części kultury jaką jest turystyka wynikała z polityki kulturalnej państwa i partii określonej na VII Kongresie Związków Zawodowych. Treść materiału zawierała opisy kilku tras wypoczynku sobotnio-niedzielnego, oprócz podstawowych informacji o miejscowościach podano wykazy placówek kulturalno-wychowawczych, wykazy punktów informacji turystycznej, wykazy punktów gastronomicznych i noclegowych. Brakuje w materiale mapek oraz zdjęć.