Tractatus historico-politicus de Polonia nunquam tributaria

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1694 Miejsce publikacji: Gedani Autor:
  • Schultz, Johannes
Strony: [4], 24, 337, [1] Sygnatura: Pol.7.II.316 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Schultz-Szulecki, Jan (1662-1704)
  • Jan III Sobieski (król Polski)
  • Polska - historia
  • Prawo
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.11.2013

Opis dokumentu

Jan Schultz-Szulecki (1662-1704), profesor na katedrze historii i prawa gdańskiego Gimnazjum Akademickiego jest autorem traktatu historyczno-prawnego „Tractatus historico-politicus de Polonia…”. Nadworny historiograf króla Polski Jana III Sobieskiego w swoim dziele podjął m.in. sprawę samodzielności politycznej i kościelnej państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Panowanie Mieszka I oraz jego syna Bolesława zwanego Chrobrym to czasy jednoczenia plemion polskich i budowy nowoczesnego państwa, nie tylko silnego wewnętrznie, ale także aktywnie uczestniczącego w polityce europejskiej. Na drodze konfliktów zbrojnych, rozwoju handlu, tworzenia aparatu administracyjnego, opartego m.in. na strukturze kościelnej, do Polski przyłączyło się Pomorze, Małopolska i Śląsk (972-990). Przede wszystkim jednak Polska stała się państwem liczącym się na arenie międzynarodowej. Wojny, umiejętne prowadzone przez Mieszka i Bolesława, przyniosły Polsce nie tylko nabytki terytorialne (Grody Czerwieńskie oraz przejściowo Morawy i Łużyce), ale pozycję państwa silnego i groźnego dla ewentualnego przeciwnika (nawet dla cesarza). Największymi sukcesami polityki zagranicznej pierwszych Piastów były zjazd gnieźnieński (1000), na którym cesarz Otton III uznał w Bolesławie głównego sojusznika w dziele jednoczenia Europy pod berłem cesarskim i zgodził się na powołanie polskiej, niezależnej prowincji kościelnej, oraz koronacja Bolesława I w roku 1025. Na stronie tytułowej druku widnieje rękopiśmienny znak własnościowy elbląskiego historyka Neumanna; na wewnętrznej stronie oprawy druku wklejony ekslibris: „Carol Ernest Ramsey”oraz rękopiśmienny znak własnościowy: „JGSilber 1774”. Przedmowę i tekst panegiryku rozpoczynają inicjały maureskowe, na końcu tekstu drzeworytowa winieta - kosz z kwiatami i owocami na postumencie z monogramem drukarza w owalu, z gołąbkami z obu stron. Typ oprawy druku - półpergamin (biały); obleczenie - wielobarwny marmurek; krawędzie - nakrapiane; okładzina - deska ; niewielkie przedarcia/ubytki ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu "Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej". Klocek introligatorski (druk współoprawny), sygn. Pol.7.II.316-Pol.7.II.317.