Tractatus De Finibus Regendis Ciuitatum, Castrorum, ac Prædiorum, tam urbanorum, quàm rusticorum, & pro redimendis iureq[ue] iudicandis eorum litibus, atque controuersiis, fertilissimus, utilis, & pernecessarius...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1562 Autor:
  • Monte, Hieronymus de
Sygnatura: Pol.6.II.1645 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Traktat teologiczny - 16 w.
  • Bauduin, François (1520-1573)
  • Gozzadini, Ludovico (1479-1536)
  • Prawo cywilne - historia - 16 w.
  • Poezja łacińska - 16 w.
  • Prawo rzymskie - recepcja
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.05.2015

Opis dokumentu

Druk zawiera wydanie bardzo chętnie publikowanej w XVI i XVII wieku pracy z zakresu prawa dotyczącego ustalania granic autorstwa Girolamo Montiego z Brescii, referendarza papieskiego, którą po raz pierwszy wydano w Wenecji w 1556 roku. Na stronach od trzeciej do piątej znajduje się dedykacja wydawcy Zilettiego dla Johanna Ficharda, wybitnego jurysty i urzędnika we Frankfurcie nad Menem, którego Ziletti znał osobiście. Traktat Monti rozpoczyna za wzorem Ulpiana od przedstawienia treści pierwszego rozdziału i w dalszych częściach, każdy kolejny rozdział wprowadzony jest przez wypunktowanie jego tematyki. Autor przedstawia najpierw krótki zarys historii jurysdykcji od czasów biblijnych, by przejść do zdefiniowania podstawowych pojęć, takich jak król, książę, prowincja, miasto, terytorium etc., władza sądownicza, granice. Część właściwa, poświęcona granicom  roztrząsa rodzaje granic, np. naturalne, oraz sposoby ich ustanawiania, zmiany oraz mierzenia. Następnie Monti przechodzi do zagadnienia powstania, sposobów rozstrzygania i rodzajów sporów sądowych związanych z ustalaniem granic. Ta partia tekstu zawiera wyraźne wskazania dla sędziów, jak powinni postępować w konkretnych przypadkach. Następnie logiczny porządek wykładu zostaje zachwiany. Dalsza część tekstu poświęcona jest różnym zagadnieniom szczegółowym począwszy od problemu fałszywego wytyczenia granic, przez procesy przeciwko papieżowi czy królowi, po sposoby dowiedzenia własności danej ziemi czy majątku ziemskiego. Autor dyskutuje tu także kwestie sprzedaży i przekazania ziemi w formie legatu, spadku czy lenna. Ostatnie strony poświęcone są zagadnieniu odwołania się od wyroku i sposobów procedowania w przypadku apelacji. Po traktacie zamieszczony został bardzo szczegółowy indeks rzeczowy, a na ostatniej stronie znajduje się wiersz pochwalny poświęcony Girolamo Montiemu przez obywatela Spoleto, Lorenzo Zucchariego. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1645-Pol.6.II.1647. Format bibliograficzny: 4º. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: H.5. Dane o introligatorze: 1540 - na radełku. Zewnętrzne oznaczenia: NT, DT. Typ oprawy (materiał) - biała skóra; okładziny – deski; zdobienia oprawy  - tłoczenia ślepe; zapinki - mosiężne haczykowate na skórzanych paskach (brak zapinek, blaszek oraz dolnego zaczepu zapinki); znaczne zacieki/zaplamienia; średni stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.